Mua ban

Dang ky thanh vien VIP || Huong dan || Noi qui || Lien he & gop y

Questions
General Question
 1. Để đăng tin phải làm thế nào?
 2. Tôi phải làm thế nào để t́m kiếm, lọc (Search) những tin mua bán tại Hà nội, hay TP HCMC theo ngày, theo Mục tin?
 3. Tôi có thể sửa đổi được nội dung tin mua bán mà tôi đẵ đăng không?
 4. Tin đăng của tôi sắp hết hạn thời gian lưu trên website, tôi có thể kéo dài thời hạn không?
 5. Tôi quên password, phải làm sao để lấy lại password?
 6. Tại sao tin đăng của tôi lại bị xoá?
 7. Tôi vừa đăng tin, nhưng không thấy tin của tôi xuất hiện?
 8. Tại sao account của tôi lại bị khoá?


Answers
General Question
 1. Để đăng tin phải làm thế nào?
  Chỉ có thành viên là có thể đăng tin trên website, v́ vậy trước hết bạn cần phải đăng kư thành viên của website. Bạn không phải trả một khoản phí nào cho việc đăng kư này. Sau khi bạn đă đăng kư thành viên, hệ thống sẽ gửi cho bạn một email theo địa chỉ email của bạn để xác nhận việc đăng kư. Bạn cần phải theo chỉ dẫn trong email để thực hiện việc xác nhận đăng kư. Chúng tôi làm việc này là nhằm ngăn chặn việc email của bạn bị sử dụng vào mục đích xấu, v́ vậy rất mong các bạn ủng hộ. Nếu bạn đă là thành viên rồi, hăy sử dụng email và password đă đăng kư để truy cập vào khu vực dành cho thành viên (Login). Tại đây bạn hăy làm theo chỉ dẫn để có thể đăng tin.
  [Back to top]

 2. Tôi phải làm thế nào để t́m kiếm, lọc (Search) những tin mua bán tại Hà nội, hay TP HCMC theo ngày, theo Mục tin?
  Bạn hăy sử dụng công cụ t́m kiếm (Search). Tại thanh Search bạn hăy chọn Mục tin mà bạn muốn - Ví du: "Máy tính, phần cứng"- (Bạn cũng có thể chọn "Tất cả các mục tin" nếu muốn t́m tin ở tất cả các mục tin), tiếp theo bạn chọn ngày mà bạn muốn(Bạn có thể chọn "Tất cả các ngày" nếu muốn t́m tin đăng ở tất cả các ngày, tiếp theo bạn có thể chọn nơi đăng là: Hanoi hoặc HCM hoặc là một nơi nào khác (Bạn cũng có thể chọn "Tất cả" nếu bạn muốn t́m tin đăng ở tất cả các nơi), tiếp đó nếu bạn có thể sử dụng từ khoá (keywords)- Ví dụ: "Nokia 8210". Tuy nhiên bạn có thể để trống (Không dùng từ khoá) và công việc tiếp theo là bấm nút Search là sẽ có kết quả. Đây là một công cụ search rất tiện dụng, mọi thông số đều có thể tuỳ chọn.
  [Back to top]

 3. Tôi có thể sửa đổi được nội dung tin mua bán mà tôi đẵ đăng không?
  Có, bạn hăy truy cập vào trang thành viên (login) sau đó chọn mục "sửa tin đă đăng" để sửa lại tin đă đăng.
  [Back to top]

 4. Tin đăng của tôi sắp hết hạn thời gian lưu trên website, tôi có thể kéo dài thời hạn không?
  Có, trong trang thành viên, bạn hăy chọn mục "sửa tin đă đăng" chọn lại thời gian lưu trên mạng. Số ngày lưu trên mạng mà bạn chọn lại sẽ được tính từ ngày bạn sửa đổi tin.
  [Back to top]

 5. Tôi quên password, phải làm sao để lấy lại password?
  Bạn hăy sử dụng chức năng "Quên Password?" để lấy lại password.
  [Back to top]

 6. Tại sao tin đăng của tôi lại bị xoá?
  Những tin đăng có nội dung xấu không phù hợp với Nội qui của website đều bị xoá. Ngoài ra nếu bạn chọn mục tin không phù hợp với nội dung tin đăng cũng có thể bị xoá.
  [Back to top]

 7. Tôi vừa đăng tin, nhưng không thấy tin của tôi xuất hiện?
  Website của chúng tôi có sử dụng bộ lọc tin, v́ vậy nếu tin đăng của bạn có nội dung xấu không phù hợp với Nội qui của website, th́ bản tin đó không được đăng lên website.
  [Back to top]

 8. Tại sao account của tôi lại bị khoá?
  Account của những thành viên không tuân thủ Nội qui của website đều có thể bị khoá. V́ vậy account của bạn đă có thể bị khoá
  [Back to top]Copyright © 2013 webmuaban.com. All rights resevered